Chcąc zaciągnąć kredyt w banku jesteśmy kuszeni różnymi ofertami. Tak na dobrą sprawę każdy bank oferuje zupełnie coś innego. Oprocentowanie kredytu to jeden z najważniejszych parametrów, na który powinno się zwracać uwagę podczas przeglądania różnych ofert. Jest to kluczowy czynnik, który ma wpływ na finalny koszt kredytu. Co składa się na takie oprocentowanie i od czego ono zależy?

Oprocentowanie kredytu – czym jest? 

Oprocentowanie kredytu jest podstawowym kosztem związanym ze spłatą zobowiązania wobec banku. Jest to jeden z głównych parametrów oferty kredytowej od którego wysokości zależy, jak wysoką kwotę z tytułu odsetek przyjdzie nam oddać wraz z pożyczonym kapitałem.

W Polsce oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. Jego stałość daje pewność, że podczas okresu kredytowania stopa procentowa nie ulegnie zmianie. Jeżeli chodzi o zmienne oprocentowanie, to niestety nie ma takiej gwarancji.
Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch składowych takich jak:

  • stawka bazowa (referencyjna) – rozróżniamy dwa najczęściej występujące: WIBOR(R) 3M lub WIBOR(R) 6M, którego wysokość zależy od stopy referencyjnej, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie kredytów określane jest przez stopę referencyjną;
  • marża banku – jest to bezpośredni zysk banku z udzielenia klientowi kredytu. Ustalają ją instytucje i jest zależna od ich polityki oraz indywidualnej sytuacji klienta (wysokości zaciąganego kredytu czy wysokości wkładu własnego). Generalnie im wyższy WIBOR(R), tym niższa marża i na odwrót.

Co wpływa na rodzaj oprocentowania kredytu?

Wysokość oprocentowania zależy od wielu czynników. Te najpopularniejsze to:

  • kwota kredytu – lepsze oprocentowanie oferowane jest kredytobiorcom, którzy decydują się na wyższe kwoty kredytów
  • wkład własny (dotyczy kredytów hipotecznych)  – wnoszony przez klienta liczony jest procentowo od wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu (im wyższy wkład własny, tym niższa marża i w rezultacie łączne oprocentowanie kredytu)
  • przeznaczenie kredytu – kredyty mające szczegółowo określony cel np. kredyty hipoteczne są najniżej oprocentowane. Marża zostaje podniesiona w momencie, kiedy klient otrzymuje od banku pełną dowolność w zakresie rozporządzania pożyczonymi środkami.
  • źródło dochodów – zdarza się, że banki mają specjalne oferty skierowane do konkretnych grup zawodowych. Pracownicy administracji publicznej czy osoby trudniące się pracą w zawodzie zaufania publicznego mogą liczyć na niższe oprocentowanie, a kredytobiorcy z indywidualną działalnością gospodarczą muszą liczyć się z wyższa marżą;
  • cross-selling – korzystniejsze warunki kredytowania klient może otrzymać korzystając z dodatkowych produktów banku

Skąd wynikają różnice oprocentowania w różnych bankach?

Prawo reguluje kwestię maksymalnej wysokości oprocentowania w przypadku kredytów i pożyczek bankowych. Ustawa z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz Kodeks Cywilny ustalają, że maksymalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a także stawki 3,5%. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 3,6 %, więc kredyty nie mogą być oprocentowane wyżej niż 7,2%.

Instytucje mogą bardzo sprawnie operować tym wskaźnikiem i nie ustalają od razu oprocentowania kredytu na maksymalnym poziomie. Dlatego zdarzają się sytuacje, że jeden kredytodawca oferuje znacznie wyższe oprocentowanie kredytu niż inny, ale żadna propozycja nie przekracza stawki maksymalnej.

Potrzebujesz kredytu? Sprawdź naszą porównywarkę ofert kredytowych, w której nasz superekspert wybierze dla Ciebie idealną ofertę!